Kontakt personer :

Bent Jørgensen          54442265
Email : forsamlingshuset@vejringe.com

Jette Grejs                   21407310
Email : kasserer@aastrup-sogns-beboerforening.dk
Aastrup Sogns Beboerforening af 1983